Opilost

Opilým býti – tvé jmění se zvětší, jsi-li opilý, aniž bys něco pil – zlé znamení