Ořech

Ořechový louskáček v ruce míti – o něčem přemýšleti
Ořechy na stromech viděti – naděje na dobrý výsledek, tlouci – hodně radostí, loupati – dobrou stránku svého blízkého odhalíš, jísti – dlouhá chvíle, rozšlápnouti – promrhání jmění Osení žluté, bez klasů – nedodržení předsevzetí, pěkně zelené – velká naděje na brzký výsledek