Palác

Palác, v něm přebývati – do přízně se dostati
viděti – nepřízeň