Panna

Pannou zůstati – odřeknutí, pannu za manželku obdržeti – dobré hospodářství