Panovat

Panovati – nemocným smrt, chudým málo platné práce, bohatým pak štěstí