Papež

Papeže viděti aneb s ním mluviti – dobrá mysl a štěstí