Papoušek

Papouška viděti – očerněn býti, mluvit ho slyšeti – protivné tlachání budeš poslouchati, krmiti – tlachnu za ženu dostaneš