Pastýř / Pastva

Pastvu a dobytek na ní viděti – nebezpečí
Pastýř se stádem – přibývání jmění
Pastýře viděti samotného – v přátelství zůstati