Pavouk

Pavouky viděti v pavučinách – pilnost a povzbuzení, též peníze dostati