Pečení

Péci chléb – dobrá zpráva na cestě, koláče péci – čestné postavení
Pečeni jísti aneb viděti – dobré pořízení a veselé období