Pekař

Pekař aneb krám pekařský – v dobrou budoucnost můžeš doufati, též však osobu mlsnou za ženu můžeš dostati