Peníze

Peníze počítati – lakota, obdržeti – jsi málo váženým, chudému darovati – odplata, viděti aneb vzíti – radost, veselí přijímati mnoho – ztráta, najíti – štěstí ve hře, ztratiti – do zlých okolností přijíti
Peníze falešné dělati – hanba, hádka, bída