Plot

Plot, u něj státi – překážky, přeskočiti – odstranění překážek, osobu za plotem stát viděti – varuj se skrytých naslouchačů