Pochodeň

Pochodeň nositi – jsi milován, hořet viděti – manželský svár
Pochodeň viděti – starost, zármutek