Počítat

Počítati a nepřijíti ke konci – obžaloba
Počty psáti – dobré účty