Podkova

Podkovu najíti – protivenství ujdeš, viděti – musíš se znovu na cestu vydati