Porod

Porod šťastný, býti při něm – štěstí a radost, obtížný porod – bolest a zármutek, porodit chlapce – štěstí v obchodě, děvče – bolestné zkušenosti
Porodit viděti – do nesnází přijíti