Pošta

Pošta – nemocným dobře, zdravým nepříjemně
Poštovní vůz – cestu konati