Poustevník

Poustevníka viděti – s pokrytci jednati