Pozdrav

Pozdravit známé – dobře
Pozdraven od někoho býti – zle