Prádlo

Prádlo – zlé pomluvy, klepy, pověsiti – konec obav