Pramen

Pramen, něho píti – uzdravení
v něm se koupati – očistění od falešného podezření
vidět v krásné krajině – naděje