Prase

Prase viděti – mnoho radosti, krmiti – hospodářem býti, v bahně se válet viděti – odříci se hýřivý život