Příkop

Příkop, přes něj přeskočiti – budeš od jiných zrazen
Příkopy, v nich býti – štěstí v lásce