Přísaha

Přísahati sám aneb slyšeti – smutek, zlé zprávy
Přísahu složit k dokázání svého postoje – nenadálé dědictví