Přístav

Přístav u moře viděti – dobré zprávy, u jezera – čest a vážnost