Probodnout

Prodávati něco – důležitou známost započíti
Probodnutí – štěstí