Provaz

Provaz plést viděti – ohrožení zámožnosti, po provaze se dolů spouštěti – nebezpečné počínání
Provazy míti aneb viděti – zrada tvého známého