Prsa

Prsa hezká ženská viděti – stálost v lásce, míti obrovská – ke cti a jmění přijíti, obnažiti – stud ztratiti, viděti obrovská prsa – mnoho štěstí v lásce, avšak když se to ženě zdá – smrt manžela, nemluvňátko u prsu míti – radosti v manželství
Prsa plná mléka – u svobodných brzká svatba, u vdaných brzké těhotenství nebo porod, u starých lidí to znamená bohatství aneb výhru pro děti
Prsa scvrklá viděti – bída a nouze, též smrt dítěte