Psaní

Psaní obdržeti a čísti – splnění tvých žádostí
Psáti špatně – lstivé jednání, dobře – pochválen budeš