Ptáci

Ptačí hnízda najíti – velké radosti se dožiješ, vajíčka z nich vybírati – starost v domácnosti
Ptáky sedět viděti o samotě – zármutek, létat viděti – starost, ptáky bez peří viděti – lítost, starost, jak se perou viděti – do pokušení přijíti, mořské viděti – nebezpečné cestování