Pytel

Pytel těžký nositi – strastiplné časy, viděti – ošizen býti
Pytle mnoho na voze – dobrý obchod, když je někdo nosí – velké vydání
Pytlík s penězi najíti – nic nevyhraješ