Rak

Raka viděti – zdar započatému dílu, jísti – dobré okolnosti