Rakev

Rakev viděti s umrlcem – brzká smrt, prázdnou – brzké uzdravení nemocného