Réva

Révu ( hrozny ) viděti – domácím hospodářům zisk, hospodyním škoda