Ruce

Ruce – trápení, starost
uříznuté nebo spálené míti – neštěstí, nevěra přátel
krásné a silné míti nebo viděti – uzavřeš dobrou obchodní smlouvu
chlupaté – neštěstí
ztratiti pravou ruku – smrt tvého otce
ztratiti levou ruku – smrt matky
ruce umývati – vážnost míti
poraněné viděti – škoda
oteklé míti – nesvornost