Ryba

Ryby chytati – ošizen a oklamán býti
vidět prodávati – nečisté přátele
nasolené jísti – utrpení a starost
chytati v jezeře – nedbalost
leklé viděti – mrzutosti se dověděti
viděti ošklivé a různě zbarvené – pronásledování, nemoc