Šaty

Šaty žluté – faleš
černé – do zármutku přijíti
zelené – splnění očekávaného
práti – spořivost
strakaté – bláznovství
roztrhati – zlu jsi nakloněn
zlatem vyšívané – štěstí a čest
nové míti – zisk, dobrý obchod
červené – hrdost