Šavle

Šavle, s ní zacházeti – štěstí a vyznamenání, poraněn býti – starosti míti