Seno

Seno, pěkné a voňavé – vážné události, viděti obyčejné – není dobře, zatuchlé – zlé pořízení