Škola / školák

Škola, v ní býti – něčeho nepříjemného se dočkati
Školáky viděti – oklamán býti, navštíviti – úslužným býti, školu naplněnou dětmi – mnoho starostí míti, děti do školy voditi – s pozorností o svou rodinu pečovati