Slepice

Slepici hezkou velkou viděti – štěstí v lásce, s kuřátkama – mnoho dětí, vejce snášet viděti – poklid, spokojenost