Slunce

Slunce vycházející viděti – dobré návěští, zapadající – škoda, když krásně do místnosti svítí – užitek, prospěch, slunce a měsíc spolu viděti – svár a vojna, na zem sestupovat viděti – škodlivá lichva, nebezpečí ohně
Slunce zatmění viděti – budeš osočen a získáš špatnou pověst