Smutek

Smuteční hudba – bída
Smuteční vrba – smutek nositi
Smutek nositi – vážnosti požívati
Smutným býti, ač nevíš proč – velmi zle