Sníh

Sněhové laviny padat viděti – zármutek
Sněhové koule – uškození
Sníh padat viděti – dobrou úmluvu s někým udělati, ve sněhu šlapati – nepříjemnost