Šňůra

Šňůru zlatou míti – znamenité polepšení svého stavu
Šňůry zamotané viděti – do zapletených různic se dostati
Šňůry zapletené rozmotati – nejisté věci odkrýti