Soud

Soud, před porotou státi – hledáš své právo
Soudce – výlohy