Špalek

Špalek, o něj se uhoditi – býti uražen, dříví na něm štípati – pořádek