Společnost

Společnost, v ní býti – s hrdopychy a nejapnými osobami se stýkati