Srdce

Srdce zarmoucené míti – nemoc, krvácet viděti – někoho na cti uraženého spatřiti